Van al de dingen die ik weet

begrijp ik vrijwel niets


donderdag 17 juni 2010

Specht...(tjèp) Heel bescheiden: (tjep.) Ik kijk omhoog, zie niks (allemaal Europese Eiken, maar ik leg de link nog niet). Maar dan is die onzichtbare tjepper zo vriendelijk naar de overkant te vliegen, dat ielere boompje te onderzoeken. Een jonge grote bonte specht. En wèg is-tie weer.

(PS ik dacht eerst een kleine, maar juv.groot is toch ehhh...)