Van al de dingen die ik weet

begrijp ik vrijwel niets


vrijdag 10 juni 2011

Rode lijstIk ben geen "tegenstander"(kàn dat eigenlijk wel?) van de evolutie. Soorten verplaatsen zich, of sterven uit. Zo is het altijd geweest en zo hóórt het ook. Ruimte voor iets nieuws.
Maar.
Als jullie één van bovenstaande vogels eens tegenkomen, geniét er dan van, want: binnenkort misschien niet meer in dit theater. Wellicht.

F Ces oiseaux sont sur la liste rouge en les Pays-Bas.

E These birds are on the red list in the Netherlands.

D Diese Vögel stehen in den Niederlanden auf der roten Liste.


Bedreigd: Zwarte Stern, Guifette noire, Black Tern, Trauerseeschwalbe, Tapuit, Traquet motteux, Wheatear, Steinschmätzer, Paapje, Traquet tarier, Whinchat, Braunkehlchen.
Kwetsbaar: Visdiefje, Sterne pierregarin, Common Tern, Flussseeschwalbe, Patrijs, Perdrix grise, Partridge, Rebhuhn.
En Kneu (dit fiere zangertje is wel mijn favoriet), grauwe Vliegenvanger en de Huis- en de Boerenzwaluw zijn gevoelig.
PS - die "Grauwe Vliegenvanger" is waarschijnlijk een jong Roodborsttapuitje...