Van al de dingen die ik weet

begrijp ik vrijwel niets


zondag 20 mei 2012

Rauchsalami "Patrizier"

Bij het sportterrein dreigt een muziekfeest - maar zover is het nog niet.
Een jonge haas bekijkt de drukte ook met wantrouwen; aardgebonden beesten als hij en ik zijn kunnen we niet ff wegvliegen, en zijn oren zijn ingesteld op geritsel, niet op gedreun.
Verder niks te klagen hoor: de worst uit Bayern, de "espresso" keurig op temperatuur, en de verte zeer weids in de zonnewarmte.
En, onzichtbaar, twee paartjes koekoeken...