Van al de dingen die ik weet

begrijp ik vrijwel niets


donderdag 9 april 2015

In mei...


...leggen alle vogeltjes een ei. Behalve de Koekoek en de Griet - die leggen in de meimaand niet. En de ganzen, want die hebben nu al (slechts) drie jonkies, en wat zijn ze schattig.
Net als de blozende Kneu, die heus wel ziet dat zij drie meter verderop naar hem zit te kijken hoor.
En ook de Roodborsttapuit was niet alleen, wees daar maar niet bang voor.
Een zwaluw scheert voorbij, twee Scholnozems scheuren over het water en een Dino dreunt met zware tred op me af.
De Kleine Rietgans is er ook weer, kortom:
alles okay in Crow Creek, vandaag.