Van al de dingen die ik weet

begrijp ik vrijwel niets


zaterdag 18 april 2015

Nutricia
Geen vogel - zelfs geen beverrat (Nutria) - maar wèl een natuurprodukt, èn langs de Maas.
Dus.


PS Sinds mijn "sportfondsenjaren" hèb ik wel iets met grote ketels, natuurlijk. Onderaan een van de waterfilters van Bad West,
rond 1985